Wskazówki używania odkurzaczy Dolphin

Wskazówki

WSKAZÓWKI POMOCNE PRZY OBSŁUDZE ODKURZACZY DOLPHIN

Podłącz przewód zasilacza do gniazda 230V upewniając się, że zasilacz znajduje się co najmniej 3m od krawędzi basenu.
Podczas pracy zasilacz powinien znajdować się w miejscu nie narażonym na promienie słoneczne. Uwaga - w żadnym przypadku nie należy używać przedłużaczy.
Jeśli odkurzacz jest wyposażony w szczotki CB (Combined Brushes) lub WB (Wonder Brusches) po włożeniu go do wody delikatnie ściaskaj gąbki, aż do nasiąknięcia wodą.

Rozwiń taką ilość przewodu płuwającego, aby odkurzacz mógł dotrzeć do najdalszego miejsca w basenie. Nadmiar przewodu pozostaw zrolowany na brzegu basenu.

Po każdym cyklu czyszczenia wyjmij odkurzacz z wody, aby zapobiec przyspieszonemu zużyciu platikowych części.

Po każdym cyklu czyszczenia wyczyść worek filtracyjny lub filtr kartuszowy. Zatkany worek filtracyjny lub kartuszowy zmienjsza skuteczność czyszczenia odkurzacza.
Raz na dwa miesiące wypierz worek w pralce używająć programu do tkanin syntetycznych.

Dla optymalnej skuteczności czyszczenia parametry wody powinny spełniać wymagania jak niżej:
Temperatura: 6-34 C
Wartość pH: 7,0 - 7,8
Zawartość wolnego chloru: do 4 ppm ( 4 mg/l)
Zawartość soli NaCl: do 5 000 ppm ( 5 000 mg/l = 5 kg/m3)

Jeśli Twój Dolphin jest wyposażony w szczotki WB to po każdym cyklu pracy spłukaj je pod bieżącą wodą.

Raz na miesiąc odłącz przewó pływający od zasilacza, rozwiń splątane odcinki przewodu, wyprostuj je i pozostaw na słońcu na kilka godzin.

Przychowywuj odkurzacz zawsze na wózku w miejscu nie narażonym na promienie słoneczne. Przy braku wózka przechowywuj go paskami do góry.

m3 dolphin_supreme_m4_2 dolphin_supreme_m5_pilot2 s100 resized-s200-300x293 resizeds300-300x293
M3 M4 M5 S 100 S 200 S 300i

 

TOP